Systemau Storio Ynni Batri Pawb Mewn Un

 • OPzV solid state battery ALL IN ONE BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS

  OPzV batri cyflwr solet POB UN MEWN SYSTEMAU STORIO YNNI BATRI UN

  Gorsaf Storio Ynni Batri

  Cynnyrch wedi'i Addasu

  Gellir defnyddio batri cyflwr solet OPzV yn eang mewn storio ynni ar ochr y defnyddiwr, eillio brig a modiwleiddio amlder ar ochr cynhyrchu pŵer ac ochr grid pŵer.Mae'r batris yn ddiogel, yn ddibynadwy, yn gyfeillgar i'r amgylchedd ac ni fyddant yn achosi llygredd eilaidd.Gellir ailgylchu'r hen fatri.Mae pris deunyddiau crai yn sefydlog, mae'r gost buddsoddi cychwynnol yn isel ac mae'r elw ar fuddsoddiad yn uchel.Mae gan batri OPzV oes hirach, gydag achosion defnydd llwyddiannus o ddwsinau o flynyddoedd.

 • Lithium ALL IN ONE BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS

  Lithiwm POB UN MEWN SYSTEMAU STORIO YNNI BATERI UN

  Cymhwyso batris storio o'r radd flaenaf a PCS, defnyddir y cynhyrchion mewn amrywiol senarios megis ynni diwydiannol a masnacholstorage,

  yn gydnaws â gwahanol bensaernïaeth system fel sy'n gysylltiedig â grid ac oddi ar y grid, ac yn cyd-fynd ag EMS prif ffrwd y diwydiant i helpu defnyddwyr diwydiannol a masnachol i wireddu effeithlonrwydd

  rheoli ac optimeiddio costau pŵer, a gwella cyfradd defnyddio asedau dosbarthu pŵer

  Cynyddu refeniw: Datrys y broblem o roi'r gorau i ormodedd o ynni gwynt a solar

  Symud llwyth brig, rheoli'r broses codi tâl a gollwng yn unol â'r gwerth gosodedig a gwella effeithiolrwydd y defnydd o ynni

  Lleihau'r pŵer llwyth uchaf: lleihau'r buddsoddiad mewn trawsnewidyddion a chyfarpar dosbarthu newydd a chostau trydan sylfaenol

  Newid pŵer llwyth brig a chyflafareddu brig-cwm

  Lleihau cost ehangu cynhwysedd: datrys y broblem o orlwytho trawsnewidyddion, disodli cynllun ehangu gallu'r trawsnewidydd, adeiladu micro-grid, gwella dibynadwyedd cyflenwad pŵer, a lleihau costau trydan

  Llyfn y gromlin llwyth i leihau effaith amrywiad llwyth ar y grid pŵer