Ailika yn Cyflwyno Maes Cymhwyso Cynhyrchu Pŵer Solar

1. Pŵer solar i ddefnyddwyr: defnyddir ffynonellau pŵer bach yn amrywio o 10-100w ar gyfer y defnydd dyddiol o bŵer mewn ardaloedd anghysbell heb bŵer, megis llwyfandiroedd, ynysoedd, ardaloedd bugeiliol, pyst ffin a bywyd milwrol a sifil arall, megis goleuadau , teledu, recordydd radio, ac ati;System cynhyrchu pŵer sy'n gysylltiedig â grid to teulu 3-5kw;Pwmp dŵr ffotofoltäig: ar gyfer yfed a dyfrhau ffynhonnau dŵr dwfn mewn rhanbarthau heb drydan.

2. Cludiant: megis goleuadau mordwyo, goleuadau signal traffig / rheilffordd, goleuadau rhybuddio / arwyddion traffig, lampau stryd, goleuadau rhwystr uchder uchel, bythau ffôn diwifr gwibffordd / rheilffordd, cyflenwad pŵer sifft ffordd heb oruchwyliaeth, ac ati.

3. Maes cyfathrebu/cyfathrebu: gorsaf ras gyfnewid microdon solar heb oruchwyliaeth, gorsaf cynnal a chadw cebl optegol, system bwer darlledu/cyfathrebu/paging;System ffotofoltäig ffôn cludwr gwledig, peiriant cyfathrebu bach, cyflenwad pŵer GPS milwyr.

4. Petrolewm, cefnfor a meteoroleg: system pŵer solar amddiffyn cathodig o bibell olew a giât cronfa ddŵr, cyflenwad pŵer domestig a brys o lwyfan drilio olew, offer canfod cefnfor, offer arsylwi meteorolegol / hydrolegol, ac ati.

5. Cyflenwad pŵer ar gyfer lampau domestig: megis lamp cwrt, lamp stryd, llusern llaw, lamp gwersylla, lamp mynydda, lamp pysgota, lamp golau du, lamp torri glud, lamp arbed ynni, ac ati.

6. Gorsaf bŵer ffotofoltäig: gorsaf bŵer ffotofoltäig annibynnol 10kw-50mw, gorsaf bŵer gyflenwol solar gwynt (disel), amryw o orsafoedd gwefru gweithfeydd parcio mawr, ac ati.

7. Pensaernïaeth solar: mae cyfuno cynhyrchu pŵer solar â deunyddiau adeiladu i wneud adeiladau ar raddfa fawr yn y dyfodol yn cyflawni hunangynhaliaeth mewn trydan yn gyfeiriad datblygu mawr yn y dyfodol.

8. Mae meysydd eraill yn cynnwys: paru â Automobile: car solar / car trydan, offer gwefru batri, aerdymheru ceir, ffan awyru, blwch diodydd oer, ac ati;System cynhyrchu pŵer adnewyddadwy ar gyfer cynhyrchu hydrogen solar a chell tanwydd;Cyflenwad pŵer ar gyfer offer dihalwyno dŵr môr;Lloerennau, llongau gofod, gorsafoedd pŵer solar gofod, ac ati.


Amser postio: Rhagfyr 17-2020