Y dyfynbris o 210 o gydrannau yw 1.89-2.03 yuan / W!Agor cynnig prynu canolog o gydrannau Guoneng Longyuan

Ar 6 Mai, dysgodd rhwydwaith ffotofoltäig soby fod y swp cyntaf o fid caffael ffrâm modiwl ffotofoltäig 100MW o Guoneng Longyuan diogelu'r amgylchedd Nanjing Co, Ltd yn 2022 wedi'i agor yn swyddogol.

Mae cyhoeddiad y cynnig yn dangos bod angen 183482 545wp o gydrannau dwy ochr â chynhwysedd o 99.99769mwp yn y bidio hwn.Rhaid i gyfanswm cynhwysedd y cydrannau bidio fod yn hafal i neu ychydig yn fwy na 99.99769mwp (rhaid i'r gwahaniaeth fod yn llai nag 1 gydran).Yr amser dosbarthu yw rhwng Gorffennaf a Medi 2022, a disgwylir mai Mongolia Fewnol fydd y man dosbarthu.

Y gofynion technegol penodol yw: modiwl gwydr dwbl dwy ochr effeithlonrwydd uchel perc grisial sengl (gyda ffrâm), cefnogi DC1500V, pŵer modiwl ≥ 545wp, manyleb wafferi silicon 210mm, cyfradd trosi ≥ 20.9%, cyfradd gwanhau blwyddyn gyntaf heb fod yn fwy na 2 %, cyfradd wanhau gyfartalog 30 mlynedd heb fod yn fwy na 0.45%, ac effeithlonrwydd gwarantedig 30 mlynedd heb fod yn llai na 84.95%.

Yn ôl gwybodaeth rhwydwaith ffotofoltäig soby, yn 2022, cynyddodd nifer y mentrau sy'n gofyn yn benodol am ddewis cydrannau maint mawr trwy baramedrau megis uchafswm pŵer, maint celloedd wafer silicon a maint modiwl, ac nid oedd ychydig o geisiadau am 182 a 210 o feintiau ar wahân.Nododd arbenigwyr o'r Sefydliad Dylunio y bydd dewis cydrannau pŵer uchel mewn gweithfeydd pŵer daear mawr yn helpu i leihau cost system BOS a chost kwh a dod â buddion uwch.O safbwynt y cynllun bidio o fentrau perthnasol, mae llawer o amheuon ynghylch 210 o gydrannau yn hunan drechu.Gyda gwelliant y gadwyn gyflenwi, mae 210 o gynhyrchion wedi ennill cefnogaeth helaeth gan gwsmeriaid i lawr yr afon.

Deellir bod pedair menter wedi cymryd rhan y tro hwn.O ran pris, mae gan wahanol fentrau ddisgwyliadau gwahanol ar gyfer y farchnad yn y trydydd chwarter.Cynigiodd menter brand ail haen y pris isaf o 1.89 yuan / W, ond oherwydd bod y model cydran yn 540wp, gellir barnu nad yw'n bodloni'r gofynion;Buddsoddodd menter brand llinell gyntaf arall y pris uchaf o 2.03 yuan / W, sy'n amlwg yn ofalus am bris y gadwyn gyflenwi yn y dyfodol.

Yn ôl y rhagfynegiad o ymgynghori soby, ym mis Mai, bydd allbwn deunyddiau silicon domestig a wafferi silicon yn cynyddu, a bydd cyfradd gweithredu cysylltiadau canol ac i lawr yr afon megis batris a modiwlau hefyd yn adennill, er mwyn bodloni gofynion rhai ffotofoltäig. prosiectau y bwriedir eu cysylltu â'r grid cyn diwedd mis Mehefin a chefnogi'r cynnydd bach ym mhris y gadwyn ddiwydiannol.Dramor, oherwydd y galw cynyddol am gydrannau yn y farchnad pris uchel yn Ewrop a'r Unol Daleithiau, gellir treulio effaith y codiad pris i fyny'r afon, ac ni ddisgwylir i bris deunydd silicon ddirywio.Yn y tymor hir, o leiaf tan ddiwedd y trydydd chwarter, bydd deunyddiau silicon bob amser yn brin, a bydd gêm i fyny'r afon ac i lawr yr afon o'r gadwyn ddiwydiannol yn parhau.

Swp cyntaf Guoneng Longyuan o gaffael ffrâm modiwl ffotofoltäig 100MW yn 2022
RHIF. Pris cynnig cyfartalog (RMB/W) Model panel
1 1.89 540Wp
2 1.896 545Wp
3 1.97 545Wp
4 2.03 545Wp

Amser postio: Mai-11-2022